Mar

Mar

Treballem per a preservar l’hàbitat marítim lliure de la contaminació generada per l’activitat humana.

 

  • Adhesió a la iniciativa per declarar la Mar Balear como a zona especialment sensible a proposta del Cercle Mallorquí de Negocis (CMN)
  • Impuls del voluntariat per netejar els residus de ferro i plàstic en aquelles poblaciones on Ona Hotels té accés a la platja
  • Recollida d’aigües pluvials per a rec a l’hotel Ona Aucanada (Mallorca)
  • Centralització de l’aigua calenta sanitària a l’hotel Ona Cala Pi (Mallorca)
  • Gestió de l’aigua de boca a els establiments d’Ona Hotels
  • Gestió i reciclatge de plàstics als establiments d’Ona Hotels