Fundació

La Fundació Ona Futura és una organització privada, sense ànim de lucre, d'acció mediambiental, cultural, i educativa, que neix en el sector del turisme amb la finalitat de promoure activitats per a la protecció i la regeneració de la mar, i especialment de la Mar Mediterrània.

MISSIÓ

Promoure accions per a la protecció i regeneració de la Mar Mediterrània, en tots els seus vessants: cultural, social i mediambiental; des del sector del turisme.

VISIÓ

Volem ser un agent rellevant vehiculant aquelles accions transformadores per a l’àmbit mediterrani, incloent-hi les accions directes en el sector hoteler, des de les entitats vinculades a la cultura i l'economia, des de la formació i des de la difusió de coneixements. La nostra voluntat és social: procedents de l'entorn de l'hoteleria, amb públic especialment familiar i amb finalitat d'oci, entenem que la forma de millorar la societat en conjunt és mitjançant la promoció de les ciències i les arts des d'una aproximació pràctica.

VALORS

La nostra voluntat és global: ens plantegem un creixement significatiu en la dimensió i l’impacte de les nostres acciones tant des de Catalunya com en la resta de l’Estat, en la Mar Balear, la Mediterrània i, puntualment, en l’àmbit d’altres localitzacions on l’acció humana i, específicament l'hotelera, poden implicar degradació del medi marítim. La nostra voluntat és social: procedents de l’entorn de l'hoteleria amb públic especialment familiar i amb finalitat d’oci, entenem que la forma de millorar la societat en conjunt és mitjançant la promoció de les ciències i les arts des d'una aproximació pràctica.

HAUT